Komplexní
vodohospo­dářské služby

VODA CZ SERVICE – Vodovody a kanalizace
Specialisti VaK

Provoz
a administrace
vodovodů a kanalizací

Zajišťujeme komplexní služby v rámci provozu a administrace vodovodů a kanalizací pro jednotlivé obce.
Více informací 
Mistři vodohospodářského servisu

Servis, opravy,
rekonstrukce, modernizace, posudky

Poskytujeme vysokou úroveň komplexních servisních služeb v oblasti vodohospodářských staveb a jejich technologických celků.
Více informací 
Lovci odpadů

Vývoz, likvidace tekutých odpadů (včetně ADR), odvodnění kalů

Nevíte jak s odpady z čistírny nebo lapolu? Odpady jsou náš chleba. Vysajeme, vyčistíme, odvezeme k likvidaci.
Více informací 
Krotitelé technologických celků

Čištění, sanace
technologických celků včetně ADR

Disponujeme moderními technologiemi pro rychlé čištění a sání. Čištění provádíme dle dostupnosti hydraulicky i mechanicky.
Více informací