Provozy VaK

Všestary u Říčan

Od 1. 5. 2016 naše společnost VODA CZ SERVICE s.r.o. na základě uzavřené smlouvy s majitelem kanalizace obcí Všestary zajišťuje komplexní služby a činnost související s provozem, údržbou a zajištěním odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Všestary.
Kanalizace
Délka: 10,8 km
Počet obyvatel napojených na kanalizaci: 720
Čistírna odpadních vod: NE (voda předávána ČOV MNICHOVICE)

Kontaktní informace

Veškeré dotazy, popř. oznámení a hlášení poruch prosím směřujte na toto telefonní číslo:

Aktuální cena stočného

 Cena bez DPHCena s DPH 12 %
STOČNÉ63,80 Kč/m371,46 Kč/m3
Ceny jsou platné od 1. 1. 2024.

Online formulář

Nahlášení stavu vodoměru


    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.