Problém vyřešíme a pak si zazpíváme třeba:

Zrzavou, zrzavou, tu já mám nejradši
Specialisti VAK

Vzorkování pitné a odpadní vody, čistírenských kalů

V oblasti vzorkování zajišťujeme:

  • Akreditované odběry a analýzy pitných a surových vod.
  • Akreditované odběry a analýzy odpadních vod různého původu. Provádíme akreditované vzorkování všech typů odběrů (prostý, směsný slévaný A, B i C).
  • Akreditované odběry a analýzy kalů z čistíren odpadních vod a sedimentů z rybníků.

Výsledné protokoly analýz vzorků vyhodnotíme dle legislativních požadavků, zákazníka upozorníme na případné překročení povolených limitů.

V případě požadavku zákazníka spolupracujeme na zjištění příčin nevyhovujících hodnot a následných nápravných opatřeních.

Protokoly o zkouškách vzorků archivujeme.

Kontakt

Máte dotaz?
Potřebujete poradit?

Neptejte se sekretářky, zeptejte se přímo specialisty.
Kamil Marinica
VaK manažer
+420 603 554 885
marinica@vodaczservice.com


    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.