Aby byla voda čistá.
I čistírna potřebuje někdy vyčistit
Krotitelé technologických celků

Čištění čistíren odpadních vod

V oblasti čištění ČOV zajišťujeme:

  • Přečerpávání, převoz a čištění aeračních jímek při výměně dosazovacích jímek, kalojemů.
  • Čištění lapáku písku.
  • Čištění sedimentačních labyrintů.

Kontakt

Máte dotaz?
Potřebujete poradit?

Neptejte se sekretářky, zeptejte se přímo specialisty.
Miloš Hylmar
Vedoucí vozového parku
+420 722 961 826
hylmar@vodaczservice.com


    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.