Vysajeme, vyčistíme, odvezeme k likvidaci.
Náš každodenní chleba
Lovci odpadů

Čištění, vývoz a likvidace odpadů z menších vodohospo­dářských staveb

Zajišťujeme odvoz a likvidaci odpadů naším mobilním zařízením pro sběr tekutých i sypkých odpadů. Specializujeme se na kaly z čistíren odpadních vod. Kaly z ČOV odvodníme, tím snížíme jejich množství a ušetříte tak na dopravě i na platbách za odpad.
Vyvážíme dle vhodnosti na kompostárny, bioplynové stanice, městské ČOV – máme rozsáhlou síť smluvních koncových odběratelů, kteří odpad zlikvidují v souladu s legislativou.
Naši klienti jsou obce nebo potravinářské provozy, kde kaly vznikají. V rámci servisů zařízení vykazujeme, že odpad vznikl naší činností. Tím Vám zjednodušíme administrativu.

V rámci vývozu a likvidace odpadů zajišťujeme:

  • Vývoz a likvidace kalu z čištění komunálních odpadních vod.
  • Vývoz a likvidace směsi tuků a olejů z odlučovačů tuků.
  • Vývoz a likvidace odpadní splaškové vody z jímek, které nejsou dle zákona odpadem, vyvážíme v režimu vodního zákona.
  • Chytré odvodnění kalů – Smart kal – snižuje náklady na dopravu a likvidaci kalu.

Kontakt

Máte dotaz?
Potřebujete poradit?

Neptejte se sekretářky, zeptejte se přímo odborníka.
Petr Stojka
Obchodní zástupce
+420 720 828 303
stojka@vodaczservice.com


    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.