Jako když doma vysáváte prach, drobečky...
Ale mnohem a mnohem větším vysavačem
Ostatní služby

Suché a mokré sání, hloubková těžba

Tři klíčové metody manipulace s materiály. Každá metoda má své jedinečné výhody a širokou škálu aplikací, od efektivního odsávání zemin a kapalin, až po náročné těžební operace.

Suché sání

Suché sání je technika odstranění materiálu, jako jsou písek, štěrk, hlína a jiné typy zeminy, pomocí sacího bagru, který funguje na principu vysokotlakého sacího systému. V tomto případě není do procesu zapojena voda nebo jiné kapaliny.

Využívané je především na těžko dostupných místech při rekonstrukcích budov a jako havarijní zásahová činnost.

Mokré sání

Mokré sání se používá především v situacích, kde je potřeba minimalizovat tvorbu prachu nebo když je materiál, který má být odsán, již zvlhčen.

Mokrého sání se využívá například při čištění vyhnívacích, uskladňovacích, aktivačních, retenčních nádrží, lapáků písku, rybníků a vodotečí, přečerpávacích stanic, podzemních kolektorů (odsátí nežádoucího materiálu), bagrovacích jímek v teplárnách a elektrárnách, studen na vodních elektrárnách, štěrbinových nádržích a jinak nepřístupných nádržích.

Hloubková těžba

Polypový drapák je klíčovým nástrojem v oblasti čištění a hloubkové těžby, například při údržbě bioplynových stanic, čištění jímek, sedimentačních nádrží a dalších průmyslových prostor, kde se hromadí pevné odpady, muldy nebo kal. Jeho výhodou je vysoká flexibilita a efektivita, která umožňuje rychlé a spolehlivé odstranění nežádoucího materiálu. Díky robustní konstrukci se polypový drapák dokáže přizpůsobit různým podmínkám a materiálům. To zajišťuje, že i náročné operace, jako je čištění velkých nádrží plných různorodého odpadu, lze provádět rychle, efektivně a s minimálními provozními náklady.

Kontakt

Máte dotaz?
Potřebujete poradit?

Neptejte se sekretářky, zeptejte se přímo odborníka.
Petr Stojka
Obchodní zástupce
+420 720 828 303
stojka@vodaczservice.com


    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.