Provozy VaK

Žiželice

Od 1. 1. 2015 naše společnost VODA CZ SERVICE s.r.o. na základě uzavřené smlouvy s majitelem kanalizace obcí Žiželice zajišťuje komplexní služby a činnost související s provozem, údržbou a zajištěním odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Žiželice.
Kanalizace
Délka:3,7 km
Počet obyvatel napojených na kanalizaci:720
Čistírna odpadních vod:ANO (1500 EO)

Kontaktní informace

Veškeré dotazy, popř. oznámení a hlášení poruch prosím směřujte na toto telefonní číslo:

Aktuální cena stočného

 Cena bez DPHCena s DPH 12 %
STOČNÉ44,59 Kč/m349,94 Kč/m3
Ceny jsou platné od 1. 1. 2024.

Online formulář

Nahlášení stavu vodoměru


    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.