Vyhlášky, směrnice, hlášení... Kdo se v tom má vyznat? My! Stejnou agendu zpracováváme pro cca 80 obcí.
Specialisti VAK

Administrace provozu VaK, provozní dokumentace

Zajišťujeme komplexní služby v rámci provozu a administrace vodovodů a kanalizací pro jednotlivé obce.

Pro naše klienty zajišťujeme:

 • Odborného zástupce pro provozování vodovodů a kanalizací dle § 6 Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů
 • Zpracování vybraných údajů majetkové evidence (VÚME) a vybraných údajů provozní evidence (VÚPE).
 • Kalkulace vodného a stočného. Vyrovnávací kalkulace pro MF, porovnání položek kalkulace pro MZe.
 • Zpracování ročních hlášení a výkazů souvisejících s vodovody a kanalizacemi, (ISPOP, MZe, MF, ČSÚ...).
 • Zpracování Plánů financování obnovy majetků VaK.
 • Zpracování Provozních řádů vodovodů včetně posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou.
 • Zpracování Kanalizačních řádů.
 • Zpracování Provozních řádů ČOV.
 • Zpracování a projednání žádostí pro povolení vypouštění odpadních vod, odběr podzemních nebo povrchových vod.
 • Udržování přehledu o platné legislativě a aktuálních povinnostech majitele a provozovatele.

Kontakt

Máte dotaz?
Potřebujete poradit?

Neptejte se sekretářky, zeptejte se přímo specialisty.
Kamil Marinica
VaK manažer
+420 603 554 885
marinica@vodaczservice.com


  Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.