Pane starosto,
trápí vás neustále se měnící legislativa?

Hoďte starosti na nás!
Specialisti VAK

Provozování
vodovodů a kanalizací

Zajišťujeme komplexní služby v rámci provozu a administrace vodovodů a kanalizací pro jednotlivé obce.

Komplexní provoz vodovodů:

 • Provoz a údržba vodních zdrojů, úpraven vod, vodojemů, vodovodních řadů a ostatních vodárenských objektů.
  • Realizace vodovodních přípojek.
  • Vyhledávání poruch specializovanou technikou.
  • Opravy vodovodních řadů a přípojek.
  • Čištění vodojemů.
  • Měření vydatnosti požárních hydrantů.
  • Odečty vodoměrů.
  • Fakturace vodného.
  • Nepřetržitá havarijní služba.

Komplexní provoz kanalizací

 • Provoz a údržba kanalizací, čistíren odpadních vod, čerpacích stanic a ostatních objektů.
  • Realizace kanalizačních přípojek.
  • Opravy kanalizačních stok a přípojek.
  • Opravy strojních zařízení
  • Čištění kanalizací, kanalizačních přípojek, kanalizačních vpustí a kanalizačních šachet.
  • Vývoz a čištění žump, septiků a tukových lapolů.
  • Kouřové zkoušky kanalizačního systému.
  • Pasport a monitoring kanalizační sítě.
  • Zajištění likvidace čistírenských kalů.
  • Fakturace stočného.
  • Nepřetržitá havarijní služba.

Kontakt

Máte dotaz?
Potřebujete poradit?

Neptejte se sekretářky, zeptejte se přímo specialisty.
Kamil Marinica
VaK manažer
+420 603 554 885
marinica@vodaczservice.com


  Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.