V rámci 4. výzvy – udržitelné nakládání s odpady z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 bylo podpořeno pořízení 8 ks zahušťovacích kontejnerů typů Sludge Box 2. Celková dotace na tento projekt činí 4 372 215,59 Kč