Ceník pro rok 2020 platný od 1. 2. 2020

PopisMěr. jedn.CZ-CPACena smluvní partneřiCena nesmluvní partneři
Dopravní a mechanické prostředky
Dopravné osobní automobil osobní, kombi km Při jednorázové dodávce vody v cisterně je doprava dle §36 zákona o DPH jako vedlejší výdaj ve snížené sazbě. 10,00 Kč 16,00 Kč
Dopravné dodávkový automobil
Ford Transit, IVECO DAILY, VW- CRAFTER, PICKUP aj.
km 16,00 Kč 22,00 Kč
Dopravné lehký nákl.automobil do 18 tun MAN s hydraulickou rukou km 30,00 Kč 33,00 Kč
Dopravné nákladní automobil do 40 tun
Tatra, MAN s vlekem
km 40,00 Kč 50,00 Kč
Tatra s vlekem, čistící vůz Kaiser km 60,00 Kč 70,00 Kč
Prostoj pro nákladní automobily,cisternu a fekál.vozy hod/4 55,00 Kč 65,00 Kč
Práce traktorbagr CAT 428C hod Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny 800,00 Kč 1 040,00 Kč
Práce velkých rypadel otočné- kolové, pásové od 10 tun hod individuelně individuelně
Práce malých rypadel K 162, JCB 2CX, UNC hod individuelně individuelně
Řezák asfaltu m 160,00 Kč 195,00 Kč
Výkon fekálního vozu, práce s hydraulickou rukou MAN, TATRA hod Kanalizační služby. Při dodávce vody v cisterně se jedná o vedlejší výdaj k dodávce vody 1 000,00 Kč 1 080,00 Kč
Havarijní služba fekál.vozu MAN od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek hod 1 320,00 Kč 1 440,00 Kč
Výkon cisterny v místě hod 724,00 Kč 832,00 Kč
Havarijní služba cisterny
od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek
hod 1 712,00 Kč 1 904,00 Kč
Výkon kombi vozu Kaiser - větší hod/4 720,00 Kč 790,00 Kč
Havarijní služba kombi vozu Kaiser - větší od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek hod/4 1 080,00 Kč 1 185,00 Kč
Výkon kombi vozu Kaiser - menší hod/4 650,00 Kč 680,00 Kč
Havarijní služba kombi vozu Kaiser - menší od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek hod/4 975,00 Kč 1 020,00 Kč
Prostoj kombi vozů Kaiser hod/4 261,00 Kč 287,00 Kč
Výkon elektrocentrály MAN hod/4 Pronájem jiných zařízení 483,00 Kč 584,00 Kč
Servisní práce
Čas technika na cestě hod   230,00 Kč 260,00 Kč
Čas technika na cestě SO+ NE+ svátek hod   345,00 Kč 390,00 Kč
Montážní práce (montáže technologických celků) hod   550,00 Kč 680,00 Kč
Servisní práce (diagnostika, údržba strojů a zařízení) hod 640,00 Kč 770,00 Kč
Montážní práce - havarijní služba od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek hod 960,00 Kč 1 155,00 Kč
Práce elektrikářů hod Práce na
elektrických zařízeních
610,00 Kč 740,00 Kč
Práce elektrikářů - havarijní služba od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek hod 915,00 Kč 1 110,00 Kč
Vytýčení potrubí hod/4   169,00 Kč 187,00 Kč
Vyhledávání poruch hod/4 240,00 Kč 260,00 Kč
Vyhledávání poruch - havarijní služba od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek hod/4 360,00 Kč 390,00 Kč
Prohlídka potrubí kanal.kamerou hod/4 Ostatní technické zkoušky a analýzy 400,00 Kč 450,00 Kč
Prohlídka potrubí kanal.kamerou od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek hod/4 600,00 Kč 675,00 Kč
Prostoj kanalizační kamery hod/4 98,00 Kč 108,00 Kč
Zjišťování napojení srážkových vod kouřovou metodou hod/4 360,00 Kč 395,00 Kč
Půjčovna strojů a zařízení (kalová čerpadla, dmychadla, ponorné čerpadlo nautila, dávkovací čerpadlo den   dle samostaného ceníku dle samostaného ceníku
Čištění odp.vod ze septiků m3   individuelně individuelně
Čištění odp.vod z žump m3   individuelně individuelně
Navrtávka kanalizačního potrubí do prům. 500 mm ks   520,00 Kč 540,00 Kč
Navrtávka kanalizačního potrubí nad prům. 500 mm ks 600,00 Kč 626,00 Kč
Projekční práce hod.   580,00 Kč 600,00 Kč
Poradenská, technická a odborná činnost konzultace projektu, posouzení stavu zařízení, zjištění výměr a výpočet srážk.vod za odběratele hod/4 Inženýrské poradenské služby 175,00 Kč 181,00 Kč
Laboratoř
Odběr vzorků ks Technické zkoušky a analýzy 154,00 Kč 187,00 Kč
Všeobecný úkon:
evidence,skartace,úprava vzorkovnic (sterilizace)
ks 149,00 Kč 157,00 Kč
Chemický rozbor:
zákal, volný chlor, chlordioxid, pH, vodivost, železo, oxidovatelnost, amonné ionty, chloridy, dusitany, dusičňany, mangan, tvrdost, vápník, hořčík
ks individuelně individuelně
Mikrobiologický rozbor:
Enterokoky, mezofilní bakterie, koliformní bakterie, psychrofilní bakterie
ks individuelně individuelně
Rozbor odpadních vod podle kanalizačního řádu ks individuelně individuelně
Služby dokumentace
Cena dat GIS - za každý započatý km sítě km Kartografické služby 104,00 Kč 127,00 Kč
Tvorba GIS hod/4 99,00 Kč 110,00 Kč
Poplatky za služby
Zřízení odběrného místa ks   458,00 Kč 465,00 Kč
Uzavření a otevření vody neplatičům ks   826,00 Kč 990,00 Kč
Osazení vodoměru, v ceně není zahrnut náklad na vlastní vodoměr ks   individuelně individuelně
Výměna vodoměru a přezkoušení správnosti měření ks   individuelně individuelně
Revize vodovodní a kanalizační přípojky ks   individuelně individuelně
Zmařený výjezd ks   1 500 Kč 2 000 Kč
Mimořádná fakturace vodného nebo stočného     636 Kč 693 Kč
Šetření neoprávněného odběru ks   2 066 Kč 2 200 Kč
První upomínka nezaplacené faktury ks   nezpoplatněno nezpoplatněno
Druhá upomínka nezaplacené faktury ks   180 Kč 200 Kč
Přeplomobování vodoměru ks   351,00 Kč 372,00 Kč
Uskladnění vodoměru ks   252,00 Kč 278,00 Kč
Poskytnutí údajů o tlaku a průtoku vč.měření v místě ks   586,00 Kč 610,00 Kč

Vysvětlivky a komentáře :

  1. Uvedené ceny jsou bez DPH . Při fakturaci bude vystavena faktura s DPH dle platné legislativy.
  2. Ceny laboratorních rozborů budou kalkulovány individuelně dle aktuálního ceníku akreditované laboratoře
  3. Ceny za čištění kanalizace budou stanovovány individuelně v závislosti na lokalitě . Ceny za práci fekálních a čistících vozů jsou pouze orientační a mohou se lišit, dle skutečně provedených prací a použitých prostředků
  4. Poplatky jsou stanoveny za služby, které nejsou nákladově kryty z ceny vodného a stočného
  5. Montážní a servisní práce se účtují za každou započatou hodinu