VODACZ SERVICE s.r.o.
Nahlásit provozní událost

Zákaznická linka

800 150 155

Výstavba kontejnerové ČOV 600EO v Linetu

Od února do května 2018 probíhala výstavba kontejnerové čistírny odpadních vod 600EO v Želevčicích ve firmě Linet spol. s r.o. Práce spočívala ve vystrojení čerpací stanice před čistírnou odpadních vod vč. zákrytové desky a osazení strojního předčištění vč. elektroinstalace, díle přepojení stávající ČOV 1 do gravitační kanalizace, osazení vystrojených kontejnerů (denitrifikace, 2x aktivace s vestavěnou dosazovací nádrží, 2x kalojem vč. osazení dmychadel a propojení potrubí), napojení na odtok před stávající mikrosíto, elektroinstalace technologická i stavební, seřízení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy, připojení stávajícího informačního systému mikrosíta do MaR a nakonec zpracování Kanalizačního řádu pro Linet s.r.o. Finanční objem činil 2 775 000 Kč.