VODACZ SERVICE s.r.o.
Nahlásit provozní událost

Zákaznická linka

800 150 155

Žiželice

Stručný popis provozu

Kanalizace: ANO
Délka: 3,7 km
Počet obyvatel napojených na kanalizaci: 720
Čistírna odpadních vod: ANO (1500 EO)

Od 1. 1. 2015 naše společnost VODA CZ SERVICE s.r.o. na základě uzavřené smlouvy s majitelem kanalizace obcí Žiželice, zajišťuje komplexní služby a činnost související s provozem, údržbou a zajištěním odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Žiželice.

Kontaktní informace

Veškeré dotazy, popř. oznámení a hlášení poruch prosím směřujte na toto telefonní číslo:

VODA CZ SERVICE s.r.o. 800 150 155

Aktuální ceny vodného a stočného

Stanovená výše stočného pro odběratele v obci Žiželice, platná od 1.1.2023:

STOČNÉ 40,82 Kč/m3 + 10% DPH 44,90 Kč/m3 s DPH

Formulář pro on-line nahlášení stavu vodoměru

Místo odběru: (obec, ulice, č.p.)

Jméno odběratele:

Datum odečtu: (den, měsíc, rok)

Stav vodoměru: (m3) (včetně desetinné čárky a prvního desetinného místa)

Telefon:

E-mail:

Poznámka: