VODACZ SERVICE s.r.o.
Nahlásit provozní událost

Zákaznická linka

800 150 155

Vyjádření ke stavbám VaK

Žádost o vyjádření má tyto náležitosti

  • základní údaje: žadatel, stavebník, důvod žádosti (informativní zákres sítí, vyjádření pro územní řízení, vyjádření pro stavební řízení, atd.)
  • lokalizace stavby: katastrální území, parcelní číslo pozemku
  • jednoduchá projektová dokumentace
  • jako žádost je možné použít formulář (není povinné)

Kontaktní informace

Žádosti je možné zasílat poštou, elektronickou poštou na adresu marinica@vodaczservice.com , případně je možné osobní doručení na kontaktní místa jednotlivých provozů:

středisko „Praha“ – VODA CZ SERVICE s.r.o., Krátká 203 , 251 01 Babice
středisko „Východ“ – VODA CZ SERVICE s.r.o., Hořenice 45 , 551 01 Jaroměř

Minimální rozsah projektové dokumentace vodovodní a kanalizační přípojky

  • situace se zákresem navržené trasy přípojky a vyznačením ostatních podzemních sítí
  • technický popis a výpis použitého materiálu, respektování předpisů a norem (souběhy, křížení, výškové uložení)
  • kapacita přípojky – výpočet odebíraného množství pitné vody a vypouštěného množství odpadních vod
  • podélný profil přípojky (jen u kanalizačních přípojek)