VODACZ SERVICE s.r.o.
Nahlásit provozní událost

Zákaznická linka

800 150 155

Všestary u Říčan

Stručný popis provozu

Kanalizace: ANO
Délka: 10,8 km
Počet obyvatel napojených na kanalizaci: 720
Čistírna odpadních vod: NE (voda předávána ČOV MNICHOVICE)

Od 1. 5. 2016 naše společnost VODA CZ SERVICE s.r.o. na základě uzavřené smlouvy s majitelem kanalizace obcí Všestary, zajišťuje komplexní služby a činnost související s provozem, údržbou a zajištěním odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Všestary.

Kontaktní informace

Veškeré dotazy, popř. oznámení a hlášení poruch prosím směřujte na toto telefonní číslo:

VODA CZ SERVICE s.r.o. 800 150 155

Aktuální cena stočného

Stanovená výše stočného pro obyvatele v obci Všestary platná od 1.1.2023:

STOČNÉ 59,91 Kč/m3 + 10% DPH 65,90 Kč/m3 s DPH

Formulář pro on-line nahlášení stavu vodoměru

Místo odběru: (obec, ulice, č.p.)

Jméno odběratele:

Datum odečtu: (den, měsíc, rok)

Stav vodoměru: (m3) (včetně desetinné čárky a prvního desetinného místa)

Telefon:

E-mail:

Poznámka: