VODACZ SERVICE s.r.o.
Nahlásit provozní událost

Zákaznická linka

800 150 155

Technicko – administrativní činnost VaK

Rozbory pitných a odpadních vod a čistírenských kalů
Zpracovní provozních řádů vodovodů a hygienických rizik
Zpracování kanalizačních řádů
Zpracovnání plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací
Zpracování mejetkové provozní evidenece – VÚME VUPE
Zpracování ISPOP
Zpracování kaklulací cen pro vodné a stočné
Vedení zkušebních provozů
Passportizace
Odpadové poradenství

Formulář pro on-line odečet vody

Místo odběru: (obec, ulice, č.p.)

Jméno odběratele:

Datum odečtu: (den, měsíc, rok)

Stav vodoměru: (m3) (včetně desetinné čárky a prvního desetinného místa)

Telefon:

E-mail:

Poznámka: