VODACZ SERVICE s.r.o.
Nahlásit provozní událost

Zákaznická linka

800 150 155

Provodov – Šonov

Stručný popis provozu

Vodovod: ANO
Délka: Provodov-Šonov 12,5 km, Kleny 3,26 km
Počet zásobených obyvatel: Provodov 1068, Kleny 137
Vlastní zdroj vody/úpravna: NE (voda převzatá)
Rok zpracování posouzení rizik: 2022; nepřijatelná rizika nezjištěna
Chemické látky použité k úpravě vody: ClO2
   
Kanalizace: ANO
Délka: 6 km
Počet obyvatel napojených na kanalizaci: 885
Čistírna odpadních vod: ANO (1000 EO)

Kontaktní informace

Veškeré dotazy, popř. oznámení a hlášení poruch prosím směřujte na toto telefonní číslo:

VODA CZ SERVICE s.r.o. 800 150 155

Aktuální ceny vodného a stočného

Stanovená výše vodného a stočného pro odběratele v obci Provodov – Šonov a místních částí, platná od 1.1.2023:

VODNÉ 34,17 Kč/m3 + 10% DPH 37,59 Kč/m3 s DPH
STOČNÉ 33,10 Kč/m3 + 10% DPH 36,41 Kč/m3 s DPH
CELKEM 67,27 Kč/m3 + 10% DPH 74,00 Kč/m3 s DPH

Pravidelně provádíme kontrolu kvality pitné vody.

Formulář pro on-line nahlášení stavu vodoměru

Místo odběru: (obec, ulice, č.p.)

Jméno odběratele:

Datum odečtu: (den, měsíc, rok)

Stav vodoměru: (m3) (včetně desetinné čárky a prvního desetinného místa)

Telefon:

E-mail:

Poznámka: