VODACZ SERVICE s.r.o.
Nahlásit provozní událost

Zákaznická linka

800 150 155

Jíkev u Nymburka

Stručný popis provozu

Vodovod: ANO (ve správě spol. VaK Nymburk)
Kanalizace: ANO (4,3km)
Počet obyvatel napojených na kanalizaci: 318
Čistírna odpadních vod: ANO (450 EO)

Od 1.1.2014 se naše společnost stala provozovatelem kanalizace a ČOV na základě uzavřené koncesní smlouvy s obcí Jíkev.

Kontaktní informace

Veškeré dotazy, popř. oznámení a hlášení poruch prosím směřujte na toto telefonní číslo:

VODA CZ SERVICE s.r.o. 800 150 155

Aktuální cena stočného

Stanovená výše stočného pro odběratele v obci Jíkev platná od 1.1.2023:

STOČNÉ 57,00 Kč/m3 + 10% DPH 62,70 Kč/m3 s DPH