VODACZ SERVICE s.r.o.
Nahlásit provozní událost

Zákaznická linka

800 150 155

Jíkev u Nymburka

Stručný popis provozu

Vodovod: ANO (ve správě spol. VaK Nymburk)
Kanalizace: ANO (4,3km)
Počet obyvatel napojených na kanalizaci: 318
Čistírna odpadních vod: ANO (450 EO)

Od 1.1.2014 se naše společnost stala provozovatelem kanalizace a ČOV na základě uzavřené koncesní smlouvy s obcí Jíkev.

Aktuální cena stočného

Stanovená výše stočného pro odběratele v obci Jíkev platná od 1.1.2022:

STOČNÉ 48,82 Kč/m3 + 10% DPH 53,70 Kč/m3 s DPH

Kontaktní informace

Více o obci Jíkev se dozvíte na http://www.jikev.cz

Formulář pro on-line odečet vody

Místo odběru: (obec, ulice, č.p.)

Jméno odběratele:

Datum odečtu: (den, měsíc, rok)

Stav vodoměru: (m3) (včetně desetinné čárky a prvního desetinného místa)

Telefon:

E-mail:

Poznámka: