VODACZ SERVICE s.r.o.
Nahlásit provozní událost

Zákaznická linka

800 150 155

Deštné v Orlických horách

Stručný popis provozu

Vodovod: ANO
Délka: 6,8 km
Počet zásobených obyvatel: 570
Vlastní zdroj vody/úpravna: ANO
Rok zpracování posouzení rizik: 2022; nepřijatelná rizika nezjištěna
Chemické látky použité k úpravě vody: chlornan sodný
   
Kanalizace: ANO
Délka: 5,9 km
Počet obyvatel napojených na kanalizaci: 580
Čistírna odpadních vod: ANO (ČOV Deštné 1950 EO, ČOV Jedlová 350 EO)

Kontaktní informace

Veškeré dotazy, popř. oznámení a hlášení poruch prosím směřujte na toto telefonní číslo:

VODA CZ SERVICE s.r.o. 800 150 155

Aktuální ceny vodného a stočného

Stanovená výše vodného a stočného pro odběratele v obci Deštné v Orlických horách a místních částí, platná od 1.1.2023:

VODNÉ 38,73 Kč/m3 + 10% DPH 42,60 Kč/m3 s DPH
STOČNÉ 50,79 Kč/m3 + 10% DPH 55,87 Kč/m3 s DPH
CELKEM 89,52 Kč/m3 + 10% DPH 98,47 Kč/m3 s DPH

Pravidelně provádíme kontrolu kvality pitné vody.

Formulář pro on-line nahlášení stavu vodoměru

Místo odběru: (obec, ulice, č.p.)

Jméno odběratele:

Datum odečtu: (den, měsíc, rok)

Stav vodoměru: (m3) (včetně desetinné čárky a prvního desetinného místa)

Telefon:

E-mail:

Poznámka: