VODACZ SERVICE s.r.o.
Nahlásit provozní událost

Zákaznická linka

800 150 155

Chlumec nad Cidlinou – Průmyslová zóna Lišice

Stručný popis provozu

Vodovod: ANO
Délka: 1,8 km
Počet zásobených obyvatel: cca 60
Vlastní zdroj vody/úpravna: ANO
Rok zpracování posouzení rizik: 2022; nepřijatelná rizika nezjištěna
Chemické látky použité k úpravě vody: chlornan sodný
   
Kanalizace: ANO
Délka: 1,2 km
Počet obyvatel napojených na kanalizaci: cca 60
Čistírna odpadních vod: ANO , ČOV-1 (400 EO), ČOV Herva (12 EO)

Kontaktní informace

Veškeré dotazy, popř. oznámení a hlášení poruch prosím směřujte na toto telefonní číslo:

VODA CZ SERVICE s.r.o. 800 150 155

Aktuální ceny vodného a stočného

Cena vodného a stočného pro odběratele průmyslového areálu Chlumec nad Cidlinou – Lišice, platná od 1. 1. 2022:

VODNÉ 73,63 Kč/m3 + 10% DPH 80,99 Kč/m3 s DPH
STOČNÉ 47,37 Kč/m3 + 10% DPH 52,11 Kč/m3 s DPH
CELKEM 121,00 Kč/m3 + 10% DPH 133,10 Kč/m3 s DPH

Pravidelně provádíme kontrolu kvality pitné vody.

Formulář pro on-line nahlášení stavu vodoměru

Místo odběru: (obec, ulice, č.p.)

Jméno odběratele:

Datum odečtu: (den, měsíc, rok)

Stav vodoměru: (m3) (včetně desetinné čárky a prvního desetinného místa)

Telefon:

E-mail:

Poznámka: