VODACZ SERVICE s.r.o.
Nahlásit provozní událost

Zákaznická linka

800 150 155

Babice u Říčan

Stručný popis provozu

Vodovod: ANO
Délka: 6,8 km
Počet zásobených obyvatel: 839
Vlastní zdroj vody/úpravna: NE (voda převzatá)
   
Kanalizace: ANO
Délka: 8,63 km
Počet obyvatel napojených na kanalizaci: 1070
Čistírna odpadních vod: ANO (1300 EO)

Kontaktní informace

Veškeré dotazy, popř. oznámení a hlášení poruch prosím směřujte na toto telefonní číslo:

VODA CZ SERVICE s.r.o. 800 150 155

Aktuální ceny vodného a stočného

Stanovená výše vodného a stočného pro odběratele v obci Babice, platná od 1.1.2023:

VODNÉ 79,33 Kč/m3 + 10% DPH 87,26 Kč/m3 s DPH
STOČNÉ 56,09 Kč/m3 + 10% DPH 61,70 Kč/m3 s DPH
CELKEM 135,42 Kč/m3 + 10% DPH 148,96 Kč/m3 s DPH

Pravidelně provádíme kontrolu kvality pitné vody.

Formulář pro on-line nahlášení stavu vodoměru

Místo odběru: (obec, ulice, č.p.)

Jméno odběratele:

Datum odečtu: (den, měsíc, rok)

Stav vodoměru: (m3) (včetně desetinné čárky a prvního desetinného místa)

Telefon:

E-mail:

Poznámka: