VODACZ SERVICE s.r.o.
Nahlásit provozní událost

Zákaznická linka

800 150 155

Opravy vodovodů a kanalizací

Opravy vodovodů a kanalizací

Navrhneme adekvátní opravu pomocí nejlepší dostupné technologie v závislosti na možnostech se zajištěním provizorních dodávek pitné vody a čerpání odpadních vod, tak aby nemusela být pozastavena vaše provozovaná činnost.

Opravy výkopově

Provádíme v malých hloubkách, orných půdách bez přítomnosti inženýrských sítí, na místech kde jsou kolena, shybky nebo je kanalizace narušena tak, že nelze zajistit statiku bezvýkopem – Kymberly Clark

Opravy bezvýkopově – vložkování kananalizací – provádíme robotizovanou bezvýkopovou technologií UV Liner, je rychlá a vysoce kvalitní

Podtext: nový, nemáme na webu, foto, fotky můžeš čerpat z prezentace uložené v marketingu.

Sanace kanalizace je provedena technologii UV LINER, při které se používají rukávce s vnitřní ochrannou vrstvou proti obrusu. Rukávce jsou plněné vhodně formovanými pryskyřicemi již v montážním závodě, čímž si udržují stejné vlastnosti a konstantní tloušťku v celé délce. Jedná se o rukávce ze skelných vláken, kdy po vytvrzení vzniká bezešvá sklolaminátová trubka s vysokou statickou únosností a velmi dobrými mechanickými vlastnostmi. Do vyčištěné kanalizace se vtáhne sanační rukávec, který je zabalen do ochranného obalu, aby nemohlo dojít k jeho poškození při natahování. Následně dojde k nafouknutí rukávu a těsnému přilnutí ke stávající kanalizačnímu potrubí. Poté za stálého udržování tlaku dochází k velice rychlému vytvrzení pryskyřičného rukávce pomocí soustavy UV lamp (rychlost vytvrzování 1,2 – 0,1m/min dle DN kanalizace). UV záření odstartuje chemickou reakci (polymeraci). Průběh vytvrzování je řízen počítačem na základě informací ze sady čidel umístěných na soustavě UV lamp. Na UV lampách je také zabudována kamera, přes kterou obsluha sleduje správné rozbalení a přilnutí rukávu. Sanací kanalizace nedojde ke zpětnému vytvarování deformovaných míst kanalizace do původního profilu, sanační vložka zkopíruje stávající stav kanalizace a zabrání případným dalším deformacím.

Přípojky jsou nejprve zaměřeny, dojde k  zaslepení, po vytvrzení roboticky se odfrézuje a dojde k opracování, utěsnění kolem přípojky- tlaková injektáž.