VODACZ SERVICE s.r.o.
Nahlásit provozní událost

Zákaznická linka

800 150 155

Přístavba haly TITUS II. – Kimberly Clark

V červnu – září 2017 proběhla přístavba Haly TITUS II u firmy Kimberly Clark v Jaroměři. Prováděny zde byly zemní a výkopové práce, pokládka splaškové i dešťové kanalizace, dodávka a instalace vsakovacích galerií včetně propojení, dále dodávka a osazení čerpací stanice vč. vystrojení a elektro a nakonec dodávka a instalace odlučovače ropných látek. Finanční objem byl 2 900 000 Kč.