V rámci zkvalitnění služeb spolupracujeme s významnými značkami, které dodávají stroje a zařízení pro vodohospodářské stavby v celosvětovém měřítku.

Servisní služby

 • Zajištění oprav strojů a zařízení.
 • Pravidelný servis a údržba vodohospodářských zařízení (ČOV, úpravny vod).
 • Poskytujeme záruční a pozáruční servis strojů a zařízení (značky KSB, Grundfos, Willo, VHS Kubíček, Lutos, Sigma, HCP, ...).
 • Nabízíme kamerový monitoring pro tlakové i gravitační kanalizace.
 • Zajistíme Vám kalibraci a diagnostiku řídících systémů.  
 • Servis a údržba MaR (Měření a regulace).
 • Nové! Zimní servis pro Krkonoše viz. Aktuality

Opravy a repase strojů a zařízení

 • Pro opravy a repase strojů jsme smluvní partneři těchto firem: VHS Kubíček, Grundfos, Flygt, Willo, EMU, KSB, Hidrostal, Lutos, Sigma.
 • Diagnostika, vůle ložisek, souměrnost řemenic, měření vibrací, elektrické veličiny.
 • Zajištění oprav zařízení, prodej náhradních dílů.
 • V rámci oprav jsou prováděny práce elektro, převíjení elektromotorů, diagnostika.

Servis technologických celků a zařízení

 • Dálkový monitoring provozních parametrů vodohospodářských zařízení pomocí souboru měření a regulace (MaR), nabízíme pronájem MaR s napojením na vodárenský dispečink a sledováním provozních stavů zařízení zákazníka.
 • Záruční i pozáruční servis a údržba čistíren odpadních vod, vrtaných studní, vodáren, úpraven vody.
 • Zajištění běžných oprav a údržby zařízení.
 • Vyhledání a oprava poruch na vodovodní síti.
 • Kamerový monitoring kanalizačních sítí.
 • Čištění ČOV, čerpacích stanic a kanalizací tlakovým vozem.
 • Likvidace shrabků a kalů z ČOV.
 • Běžná údržba a obsluha zařízení.
 • Kalibrace.
 • Tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti.
 • Kompletní čištění nádrží, desinfekce, proplachy, čištění nádrží a kanalizačních stok, čištění tlakového potrubí.
 • Revize a pasportizace nádrží (nádob) s posudkem a protokolem o zkoušce těsnosti.
 • Zajištění oprav přímo u zákazníka nebo svozem.
 • Výměna a zajištění ND, doporučení výměny, zhodnocení stavu stroje.
 • V případě nutnosti možnost pronájmu zařízení dle skladových zásob.