VODACZ SERVICE s.r.o.
Nahlásit provozní událost

Zákaznická linka

800 150 155

Nahlášení servisní události

Kontakty

Havarijní servis 24 h     +420 800 150 155

Nahlášení servisní události

Firma *: (obec, ulice, č.p.)

Telefon *:

Obor *:

Přiložte fotografii:

Název servisní události, přesná adresa místa *:

Email *:

Kategorie *:

Jméno a příjmení kontaktní osoby *:

Poznámky (jednoduchý popis incidentu):


Kontaktní informace

Havarijní servis 24 h – 800 150 155

Poskytování údržby vodárenských dispečinků a zajištění havarijního servisu.
Pro každého zákazníka je sestaven individuální balíček služeb s časovým harmonogramem prováděných prací.
Veškerý provoz servisních služeb je řízen dispečerem, který reaguje na požadavky zákazníka.
Každý zákazník má dále k dispozici hot-line napojenou na havarijní službu, která je k dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

Smluvní partneři nemají za havarijní služby žádné příplatky, jedná se o bonusový systém v rámci smluvního balíčku služeb!

 • Zajištění oprav a odstranění nutné havárie 24 hod denně
 • Výjezd do 6 hodin od nahlášení havárie
 • Zajištění a zabezpečení odtoku vypouštěných vod a zlepšení jejich kvality

Dispečink

 • Aktivní komunikace se servisními techniky.
 • Zajištění dodávek materiálu s časovým rozlišením, pro havarijní opravy vodohospodářských sítí.
 • Dispečerská práce spočívá v převzetí požadavku zákazníka, pasport požadavku a předání k vyřízení.
 • Za účelem zlepšení efektivnosti pasportu, má dispečer přehled o pohybu aut a osob začleněných do projektu.
 • Cílem je co nejvíce zpřesnit zadání tzn. specifikovat zákazníka pro osobu, která bude problém řešit a odstraňovat.

Dispečerská činnost

 • V rámci pasportizace objektu se vysleduje, zda zákazník ma instalovanou službu a převádí se pouze sledování nebo si ji může jednoduše pronajmout s rozložením splátek na dvou až tříleté období, kde platí nájem ve splátkách za zařízení jako takové a dále službu za sledování a poplatky.
 • Tato dispečerská činnost spočívá v denním sledování provozní činnosti jednotlivých vodárenských objektů na úseku pitné a odpadní vody (vodojemy, čerpací stanice, čistírny odpadních vod…).
 • U dispečinku ČOV lze rovněž využít GSM brány pro zasílání SMS s popisem události na předem definované telefonní číslo.
 1. Nemáme Vámi požadovanou službu z oblasti vodního hospodářství uvedenou v nabídce? Neváhejte a zavolejte, určitě vám poradíme a vyjdeme vstříc!