VODACZ SERVICE s.r.o.
Nahlásit provozní událost

Zákaznická linka

800 150 155

Dobruška

Jedná se o kompletní dodávku a montáž terciálního dočištění v podobě mikrosítového bubnového filtru o kapacitě 80l/s pro městskou čov o kapacitě 10 000 EO. Dodávka je včetně zemních, stavebních prací a zámečnických konstrukcí včetně zastropení. Výsledkem instalace je podstatné zvýšení kvality vyčištěné vody, malá prostorová náročnost, úplná automatizace provozu, vyšší spolehlivost čištění.