VODACZ SERVICE s.r.o.
Nahlásit provozní událost

Zákaznická linka

800 150 155

5

Header

Servisní technik vodohospodářských zařízení

Tomáš Zachara

Bc. Lucie Fellnerová

Kamil Marinica

Bc. Jakub Dragoun

Iveta Dubánková

Jan Krátký

Darina Crhová

Miroslava Schröfelová

Martin Vršovský

Jiří Sehnal

Daniel Bozner

Řidič combi vozu na čištění kanalizací

Michaela Vojtíšková

Pavla Petišková

Milada Laubacherová

Petr Stojka

Luděk Myška

David Lux

Václav Cita

      Přehled realizací

Zařízení reverzní osmozy s UV lampou pro lokální úpravu jednoho výtokového kohoutku.

Zařízení reverzní osmozy s UV lampou pro lokální úpravu jednoho výtokového kohoutku. Zařízení reverzní osmozy s UV lampou

V dubnu 2019 proběhlo čištění aktivační a denitrifikační nádrže, společně s výměnou poškozených aeračních membrán a vrtulového míchadla na ČOV Toušice. Finanční objem byl kolem 300 000 Kč.

V dubnu 2019 proběhlo čištění aktivační a denitrifikační nádrže, společně s výměnou poškozených aeračních membrán a vrtulového míchadla na ČOV Toušice. Finanční objem byl kolem 300 000 Kč. Výměna poškozené aerace a výměna míchadla na ČOV Toušice

Jedná se o kompletní dodávku a montáž terciálního dočištění v podobě mikrosítového bubnového filtru o kapacitě 80l/s pro městskou čov o kapacitě 10 000 EO. Dodávka je včetně zemních, stavebních prací a zámečnických konstrukcí včetně zastropení. Výsledkem instalace je podstatné zvýšení kvality vyčištěné vody, malá prostorová náročnost, úplná automatizace provozu, vyšší spolehlivost čištění.

Jedná se o kompletní dodávku a montáž terciálního dočištění v podobě mikrosítového bubnového filtru o kapacitě 80l/s pro městskou čov o kapacitě 10 000 EO. Dodávka je včetně zemních, stavebních prací a zámečnických konstrukcí včetně zastropení. Výsledkem instalace je podstatné zvýšení kvality vyčištěné vody, malá prostorová náročnost, úplná automatizace provozu, vyšší spolehlivost čištění. Dobruška

Jedná se o unikátní výměnu (rekonstrukci) dosazovací nádrže pro čov o kapacitě 10 000 EO. Přincip je kompletní rekonstrukce a vyztužení nosné ocelové konstrukce dosazovací nádrže za použití nerezových materiálu a výměna stávávajících, již popraskaných a děravých (nebo již odsloužených) sklolaminátových desek za nové moderní polypropylenové desky. Tento materiál vykazuje vyšší rázovou houževnatost i při nízkých teplotách. Desky PP jsou dobře odolné proti chemikáliím Standardně se používají na nádrže, jímky, septiky, ČOV. Součástí rekonstrukce je i výměna aeračních elementu za odolně EPDM rukávce.

Jedná se o unikátní výměnu (rekonstrukci) dosazovací nádrže pro čov o kapacitě 10 000 EO. Přincip je kompletní rekonstrukce a vyztužení nosné ocelové konstrukce dosazovací nádrže za použití nerezových materiálu a výměna stávávajících, již popraskaných a děravých (nebo již odsloužených) sklolaminátových desek za nové moderní polypropylenové desky. Tento materiál vykazuje vyšší rázovou houževnatost i při nízkých teplotách. Desky PP jsou dobře odolné proti chemikáliím Standardně se používají na nádrže, jímky, septiky, ČOV. Součástí rekonstrukce je i výměna aeračních elementu za odolně EPDM rukávce. Kostelec nad Orlicí

V březnu 2019 proběhla technologická rekonstrukce 3 čerpacích stanic odpadních vod v Prackovicích nad Labem. Finanční objem byl téměř 900 000 Kč.

V březnu 2019 proběhla technologická rekonstrukce 3 čerpacích stanic odpadních vod v Prackovicích nad Labem. Finanční objem byl téměř 900 000 Kč. Náhrada škod čerpací stanice odpadních vod Prackovice nad Labem

V současné době na základě smlouvy poskytujeme obci technicko - administrativní pomoc při vedení provozu kanalizace a ČOV.

V současné době na základě smlouvy poskytujeme obci technicko - administrativní pomoc při vedení provozu kanalizace a ČOV. ČOV Běrunice

V listopadu 2018 byla provedena rekonstrukce ČOV Býchory. Došlo zde k výměně čerpadla ČS a úpravě ČS, dodávce a instalaci dmychadla s úpravou registru vzduchu, dodávce a montáži stahování plovoucích nečistot a odtokové bedny a vyvaření a úpravě dosazovací nádrže. Finanční objem činil 1 166 000 Kč.

V listopadu 2018 byla provedena rekonstrukce ČOV Býchory. Došlo zde k výměně čerpadla ČS a úpravě ČS, dodávce a instalaci dmychadla s úpravou registru vzduchu, dodávce a montáži stahování plovoucích nečistot a odtokové bedny a vyvaření a úpravě dosazovací nádrže. Finanční objem činil 1 166 000 Kč. Rekonstrukce ČOV Býchory

V termínu od května do října 2018 proběhlo vybudování infrastrukturních sítí pro průmyslovou zónu Zboží. Byly zde prováděny zemní a výkopové práce, pokládka splaškové kanalizace, dále dodávka a osazení čerpací stanice vč. vystrojení a elektro a vybudování nové komunikace. Finanční objem dosáhl 13 579 000 Kč.

V termínu od května do října 2018 proběhlo vybudování infrastrukturních sítí pro průmyslovou zónu Zboží. Byly zde prováděny zemní a výkopové práce, pokládka splaškové kanalizace, dále dodávka a osazení čerpací stanice vč. vystrojení a elektro a vybudování nové komunikace. Finanční objem dosáhl 13 579 000 Kč. Výstavba infrastrukturních sítí pro prům. zónu Zboží – Dvůr Králové n/L

V červnu – září 2017 proběhla přístavba Haly TITUS II u firmy Kimberly Clark v Jaroměři. Prováděny zde byly zemní a výkopové práce, pokládka splaškové i dešťové kanalizace, dodávka a instalace vsakovacích galerií včetně propojení, dále dodávka a osazení čerpací stanice vč. vystrojení a elektro a nakonec dodávka a instalace odlučovače ropných látek. Finanční objem byl 2 900 000 Kč.

V červnu – září 2017 proběhla přístavba Haly TITUS II u firmy Kimberly Clark v Jaroměři. Prováděny zde byly zemní a výkopové práce, pokládka splaškové i dešťové kanalizace, dodávka a instalace vsakovacích galerií včetně propojení, dále dodávka a osazení čerpací stanice vč. vystrojení a elektro a nakonec dodávka a instalace odlučovače ropných látek. Finanční objem byl 2 900 000 Kč. Přístavba haly TITUS II. – Kimberly Clark

>

>Sanace kanalizace ulice Sokolská

V květnu 2019 došlo k čištění nádrží od sedimentů, výměně aeračních membrán vč. rozvodů vzduchu a výměně ponorného míchadla denitrifikace na ČOV Tupadly (3000EO). Finanční objem byl bezmála 400 000 Kč.

V květnu 2019 došlo k čištění nádrží od sedimentů, výměně aeračních membrán vč. rozvodů vzduchu a výměně ponorného míchadla denitrifikace na ČOV Tupadly (3000EO). Finanční objem byl bezmála 400 000 Kč. Čištění nádrží, výměna aeračních elementů a míchadla ČOV Tupadly

Od února do května 2018 probíhala výstavba kontejnerové čistírny odpadních vod 600EO v Želevčicích ve firmě Linet spol. s r.o. Práce spočívala ve vystrojení čerpací stanice před čistírnou odpadních vod vč. zákrytové desky a osazení strojního předčištění vč. elektroinstalace, díle přepojení stávající ČOV 1 do gravitační kanalizace, osazení vystrojených kontejnerů (denitrifikace, 2x aktivace s vestavěnou dosazovací nádrží, 2x kalojem vč. osazení dmychadel a propojení potrubí), napojení na odtok před stávající mikrosíto, elektroinstalace technologická i stavební, seřízení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy, připojení stávajícího informačního systému mikrosíta do MaR a nakonec zpracování Kanalizačního řádu pro Linet s.r.o. Finanční objem činil 2 775 000 Kč.

Od února do května 2018 probíhala výstavba kontejnerové čistírny odpadních vod 600EO v Želevčicích ve firmě Linet spol. s r.o. Práce spočívala ve vystrojení čerpací stanice před čistírnou odpadních vod vč. zákrytové desky a osazení strojního předčištění vč. elektroinstalace, díle přepojení stávající ČOV 1 do gravitační kanalizace, osazení vystrojených kontejnerů (denitrifikace, 2x aktivace s vestavěnou dosazovací nádrží, 2x kalojem vč. osazení dmychadel a propojení potrubí), napojení na odtok před stávající mikrosíto, elektroinstalace technologická i stavební, seřízení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy, připojení stávajícího informačního systému mikrosíta do MaR a nakonec zpracování Kanalizačního řádu pro Linet s.r.o. Finanční objem činil 2 775 000 Kč. Výstavba kontejnerové ČOV 600EO v Linetu

Včerejší uvítání starostů v Nepomuku Plzeňsko, představení služeb VODA CZ SERVICE + VODA CZ, další spolupráce - vodní audity.

Včerejší uvítání starostů v Nepomuku Plzeňsko, představení služeb VODA CZ SERVICE + VODA CZ, další spolupráce - vodní audity. Uvítání starostů v Nepomuku Plzeňsko

David Dědek

VODACZ SERVICE s.r.o.

Provádění technických revizí domovních ČOV dle §59 zákona o vodách č. 254/2001 Sb.

>

>Zákaznická linka

Poskytování údržby vodárenských dispečinků a zajištění havarijního servisu. Pro každého zákazníka je sestaven individuální balíček služeb s časovým harmonogramem prováděných prací. Pomocí internetového rozhraní může každý smluvní zákazník zadávat do systému své požadavky, sledovat jejich vyřízení a kontrolovat fakturaci služeb.

Poskytování údržby vodárenských dispečinků a zajištění havarijního servisu. Pro každého zákazníka je sestaven individuální balíček služeb s časovým harmonogramem prováděných prací. Pomocí internetového rozhraní může každý smluvní zákazník zadávat do systému své požadavky, sledovat jejich vyřízení a kontrolovat fakturaci služeb. Opravy strojů a zařízení

Navrhneme adekvátní opravu pomocí nejlepší dostupné technologie v závislosti na možnostech se zajištěním provizorních dodávek pitné vody a čerpání odpadních vod, tak aby nemusela být pozastavena vaše provozovaná činnost.

Navrhneme adekvátní opravu pomocí nejlepší dostupné technologie v závislosti na možnostech se zajištěním provizorních dodávek pitné vody a čerpání odpadních vod, tak aby nemusela být pozastavena vaše provozovaná činnost. Opravy vodovodů a kanalizací

Zabezpečujeme pravidelné servisní prohlídky technologických celků pro optimální provoz zařízení a prodloužení životnosti strojů, poskytnutí záruk, havarijní servis s dispečinkem 24hod/7dní v týdnu

Zabezpečujeme pravidelné servisní prohlídky technologických celků pro optimální provoz zařízení a prodloužení životnosti strojů, poskytnutí záruk, havarijní servis s dispečinkem 24hod/7dní v týdnu Servis, havarijní servis

Snižujeme celkové množství m3 likvidovaných odpadních vod, tím šetříme náklady obcím i firmám! Celý proces je velice rychlý a efektivní. Za dobrých podmínek jsme schopni odvodnit cca 50–80 m3 odpadních vod za 1 den. Dále je možnost využít na hůře přístupných nebo méně produktivních ČOV stacionární řešení.

Snižujeme celkové množství m3 likvidovaných odpadních vod, tím šetříme náklady obcím i firmám! Celý proces je velice rychlý a efektivní. Za dobrých podmínek jsme schopni odvodnit cca 50–80 m3 odpadních vod za 1 den. Dále je možnost využít na hůře přístupných nebo méně produktivních ČOV stacionární řešení. Služby odvodnění kalu

Jedním z hlavních strojů figurujícím v technologii specializované těžby sedimentů z toků a nádrží je průmyslový vysavač nejvyššího sacího výkonu, tzv. „sací bagr“. Jedná se o cisternovou nástavbu s pneumatickou technologií sání a vysokým sacím výkonem třídy 9000 m3 vzduchu/hod.

Jedním z hlavních strojů figurujícím v technologii specializované těžby sedimentů z toků a nádrží je průmyslový vysavač nejvyššího sacího výkonu, tzv. „sací bagr“. Jedná se o cisternovou nástavbu s pneumatickou technologií sání a vysokým sacím výkonem třídy 9000 m3 vzduchu/hod. Čištění a sání manipulační technikou KAISER a KAISER MORO